2018.03.31 święcenie pokarmów

w kościołach naszej Misji odbyło się święcenie potraw, tradycja głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze

Spracheinstellung