2014.05.17 Pierwsza spowiedź

17 maja, w sobotę, w kościele św. Józefa w Bochum, dzieci przygotowujące się do I-Komunii św. uczestniczyły w nabożeństwie pokutnym i przystąpiły pierwszy raz do Sakramentu Pokuty. Tematem przewodnim nabożeństwa były słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza o zagubionej owcy. Szafarzami Sakramentu Pokuty byli: ks. proboszcz Jerzy Wieczorek SChr, ks. Mariusz Sokołowski SChr i ks. Leszek Tokarzewski SChr

Spracheinstellung